ม.มหิดล เยี่ยมเยือน ศิริราช ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA - Visit)

            วันนี้ (15 ธ.ค.60) เวลา 10.15 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหารคณะ ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารม.มหิดล ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA - Visit) ปีงบประมาณ 2561  พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

                 จากนั้นท่านคณบดีได้เชิญทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นสู่ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2  เพื่อชมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ วีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลงานด้านการศึกษา ด้านงานวิชาการ ด้านการให้บริการรักษา ฯลฯ พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ World Class University ทั้งระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อร่วมพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อไป