ศิริราชเปิดนิทรรศการ “ทรงพลิกฟื้นปฐพี”

        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2560  เวลา 16.00 น. ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทรงพลิกฟื้นปฐพี” โดยมี รศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ร่วมด้วย ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช จัดนิทรรศการ “ทรงพลิกฟื้นปฐพี” เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์ดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดง เรื่อง วันดินโลก ตัวอย่างแท่งหน้าตัดดิน 4 ประเภท แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดิน ภายนอกจัดแสดงโมเดลการเจริญเติบโตของ “หญ้าแฝก” พืชมหัศจรรย์ที่คืนชีวิตให้แก่ดิน และขอเชิญชมแปลงเกษตรสาธิตเพื่อชีวิตคนเมือง “พืชผักสวนครัว...รั้วกินได้” นานาชนิด ตามพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาและการอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน โดยเปิดให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าชม ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 - 13 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. - 17.00 น. ปิดทำการวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันดินโลก จะเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2 419 2618 - 9, 0 2419 2601