ศิริราชรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,099,999 บาท จากกิจกรรม "PTT Group Run for Siriraj 2017"

        เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2560 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,099,999 บาท จากคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ปตท. พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในกิจกรรม "PTT Group Run for Siriraj 2017"  เพื่อร่วมสมทบทุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โอกาสนี้ท่านคณบดี ผู้บริหารคณะ ฯ และบุคลากรศิริราช ร่วมวิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)