ศิริราชต้อนรับและร่วมสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับพี่ตูน Bodyslam

        วันนี้ (6 ธ.ค.60) เวลา 06.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ พี่ตูน Bodyslam  ในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง - แม่สาย วันที่ 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2560 ระยะทาง ระยะทาง 2,191 กม. โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล เป็นผู้แทนคณะ ฯ มอบเงินร่วมสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมด้วย ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช พลเรือเอกนริศ  ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ  ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  บุคลากรศิริราช และประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
        การร่วมสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สมทบทุนจากการจัดกิจกรรมรณรงค์เดินออกกำลังกาย เพื่อสมทบทุนโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับตูน BodySlam เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรศิริราชมาร่วมออกกำลังกาย ด้วยการเดินรอบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ทุก 1 รอบ คณะฯ จะสมทบทุนฯ รอบละ 1 บาท โดยการนับจำนวนรอบเดินด้วยการทาบบัตร ID Card ซึ่งมีจำนวนเดินของบุคลากรศิริราชทั้งสิ้น 60,016 รอบ/13,745,600 ก้าว อีกทั้งกองทัพเรือ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บุคลากรฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช แพทยสภา ผู้แทนแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 108 บริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านกล่องรับบริจาค รวมยอดเงินสมทบทุนทั้งสิ้น 964,116.09 บาท