ศิริราชจัดงานวันเอดส์โลก (World AIDS’Day 2017)

        เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  คลินิกโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง (OPD447) ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันเอดส์โลก (World AIDS’ Day 2017) ณ ห้องประชุมชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาการติดเชื้อ HIV ภายในงาน มีการบรรยายเรื่อง “สถานการณ์เอดส์ในปัจจุบัน” โดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย การบรรยายความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกัน โดย อาจารย์และบุคลากรจากคลินิกฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้บริการปรึกษาและตรวจเลือดคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 121 ท่าน ตรวจเลือดคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ 79 ท่าน