6 ภาควิชาผ่าตัดของศิริราชรวมพลังจัดงานวิ่ง “Siriraj Blade Runner 2018” ระดมทุนช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสทางการผ่าตัด

         วันนี้ (24 พ.ย. 60)  เวลา 13.00  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานวิ่ง “Siriraj Blade Runner 2018”  เพื่อนำรายได้สมทบทุนกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสทางการผ่าตัด” โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  รศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวาณิช  ศ.นพ.ธวัชชัย  อัครวิพุธ  กรรมการจัดงาน  และ ผศ .นพ ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และภาควิชาวิสัญญีวิทยา ร่วมด้วย ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช  
        ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า โรงพยาบาลศิริราชได้ทำการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่หลากหลาย ตั้งแต่โรคขั้นพื้นฐานไปจนถึงโรคที่ซับซ้อน รักษายาก มีทุกเพศ  ทุกวัย ทุกเศรษฐานะ โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาสซึ่งมีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้หายจากโรคมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม โรคบางโรค  มีความจำเป็นต้องผ่าตัดรักษา หรือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าทันสมัยมาใช้รักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมกัน ภาควิชาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยการผ่าตัด ประกอบด้วย ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และภาควิชาวิสัญญีวิทยา ซึ่งล้วนแต่เป็นภาควิชาที่มีบทบาทและความสำคัญในด้านการบริการทางการแพทย์ของศิริราช ซึ่งในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก จะได้รับการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะมีรายได้น้อย มาก หรือใช้สิทธิ์การรักษาใด ๆ  ทั้งนี้ มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด สิทธิ์การรักษาต่าง ๆ อาจไม่ครอบคลุมหัตถการนั้น ๆ หรืออาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด  จึงยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัดรักษานั้น ๆ ได้ 
        ดังนั้น ทั้ง 6 ภาควิชา จึงเกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อระดมทุนขึ้น ภายใต้ชื่องาน “Siriraj Blade Runner 2018”  เพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสทางการผ่าตัด” ในศิริราชมูลนิธิ เพื่อได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดที่มีข้อบ่งชี้และมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้   อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม       สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้บุคลากร นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รวมถึงประชาชนทั่วไป  ทุกเพศ ทุกวัย  ได้มีโอกาสออกกำลังกาย นำมาซึ่งสุขภาพที่ดี  มีความสุข มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ    
        งาน “Siriraj Blade Runner 2018” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  21  มกราคม  2561  เวลา 04.30 - 09.00 น. จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่บริเวณใต้สะพานพระราม 8  จะเปิดรับสมัครในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป ทางออนไลน์ https://sites.google.com/site/sirirajbladerunner/ และเฟซบุ๊ก Siriraj Blade Runner จนกว่าจะเต็มทุกประเภทรวม 4,500 คน  ค่าสมัคร : ฮาล์ฟมาราธอน  800 บาท  : มินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ  500 บาท  ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึก คนละ 1 ตัว และเหรียญผู้พิชิตหลังเข้าเส้นชัยทุกคน ซึ่งออกแบบเป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร  (คล้ายมีดผ่าตัด)  สำหรับระยะฮาล์ฟมาราธอนนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อ Finisher เพิ่มเติม  
        สำหรับรางวัล ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ ทั้งระยะฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อีกทั้งยังมีถ้วยรางวัล overall มอบให้สำหรับประเภทชาย และหญิง ทั้ง 2 ระยะการแข่งขันอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีของที่ระลึกสำหรับนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีเข้าร่วมการแข่งขันอีก 10 รางวัลประเภทการจัดงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21.1 กิโลเมตร  2. มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร  และ 3. เดินเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร  
        • วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร  แบ่งกลุ่มอายุ  - ชาย อายุ 16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป  - หญิง อายุ 16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป  ปล่อยตัวเวลา 04.00 น. จากจุดเริ่มต้น วิ่งไปบนสะพานพระราม 8  (ตามเส้นทางการเดินรถฝั่งขาออก)  วิ่งชิดด้านซ้าย ต่อเนื่องไปบนทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้า ผ่านจุดที่ด้านล่างเป็นห้างเทสโก้โลตัส  ห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ตรงไป ผ่านวัดไก่เตี้ย ตลิ่งชัน ผ่านศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ผ่าน สน.ตลิ่งชัน ผ่านสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ก่อนถึงทางเบี่ยงลงถนนเส้นกาญจนาภิเษก กลับตัว วิ่งกลับเส้นทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้า (ชิดด้านซ้าย ฝั่งขาออกเหมือนเดิม แต่สวนเส้นทางการเดินรถ) วิ่งตรงกลับไปข้ามสะพานพระราม 8 (จุดเช็คระยะทาง) กลับตัวบริเวณเชิงสะพานพระราม 8   วิ่งตามเส้นทางขาออกอีกครั้ง และชิดซ้ายเบี่ยงลงทางลาดลง ถ. อรุณอมรินทร์ กลับตัวอีกครั้งตรงจุดสุดทางลาด เพื่อเข้าเส้นชัยบริเวณใต้สะพานพระราม 8
         • วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร  แบ่งกลุ่มอายุ  - ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี, 16 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป – หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี, 16 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. จากจุดเริ่มต้น วิ่งไปเส้นทางเดียวกันกับระยะ 21.1 กม. แต่จุดกลับตัวแรกจะอยู่บริเวณวัดไก่เตี้ย ตลิ่งชัน กลับตัว วิ่งกลับเส้นทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้า (ฝั่งขาออก)  วิ่งตรงไปข้ามสะพานพระราม 8 (จุดเช็คระยะทาง)  กลับตัวบริเวณเชิงสะพานพระราม 8  ตรงตามเส้นทางขาออกอีกครั้ง  และชิดซ้ายเบี่ยงลงทางลาดลง ถ. อรุณอมรินทร์ กลับตัวอีกครั้งตรงจุดสุดทางลาด เพื่อเข้าเส้นชัยบริเวณใต้สะพานพระราม 8
        ซึ่งกติกาการแข่งขันทั้งระยะฮาล์ฟ และมินิมาราธอน ใช้กฎกติกาสากลของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF)
        ส่วนการเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5  กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. จากจุดเริ่มต้น วิ่งไปบนสะพานพระราม 8  ต่อเนื่องไปบนทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้า ถึงบริเวณห้างพาต้า กลับตัว วิ่งตรงไปข้ามสะพานพระราม 8 กลับตัวบริเวณเชิงสะพานพระราม 8   วิ่งตามเส้นทางขาออกอีกครั้ง และชิดซ้ายเบี่ยงลงทางลาดลง ถ. อรุณอมรินทร์ กลับตัวอีกครั้งตรงจุดสุดทางลาด เพื่อเข้าเส้นชัยบริเวณใต้สะพานพระราม 8
        ทั้งนี้ งานวิ่งในครั้งนี้ จะมีการใช้ chip จับเวลา พร้อมรายงานผลผ่าน SMS รวมถึงระบบ Photo search ส่งรูปเข้าเฟซบุ๊กให้บริการอีกด้วย  และตลอดระยะเส้นทาง มีบริการน้ำดื่ม  บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักวิ่งจากแพทย์ พยาบาล พร้อมรถพยาบาลในเส้นทางวิ่ง  อีกทั้งยังมีบริการอาหารว่าง และบริการรับฝาก 
        ในการรับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง (Bib) จะเปิดให้รับในวันที่ 19 และ 20  มกราคม  2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช  หากพบปัญหาในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีมงานวิ่ง “Siriraj Blade Runner 2018”  ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 2419 9981, 0 2419 8967  หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊ก Siriraj Blade Runner    
        จึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาและมีความยินดีร่วมบริจาคสมทบทุน “ศิริราชเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสทางการผ่าตัด (D003817)” สามารถบริจาคได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โทร. 0 2419 7658-60 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  หรือเลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร์  โทร. 0 2419 7132  นอกจากการออกกำลังกายนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีแล้ว ท่านยังถือเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยที่ด้อยโอกาสอีกด้วย