ศิริราช จัดกิจกรรมร่วมสมทบทุนโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับตูน BodySlam

        เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจจกรรมรณรงค์เดินออกกำลังกาย เพื่อสมทบทุนโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับตูน BodySlam พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรศิริราช และบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมเดินรอบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จมหิตลาฑิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
        กิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรศิริราชมาร่วมออกกำลังกาย ด้วยการเดินรอบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ทุก 1 รอบ คณะฯ จะสมทบทุนฯ รอบละ 1 บาท โดยการนับจำนวนรอบเดินด้วยการทาบบัตร ID Card ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี และมีช่วงเวลาในการเดินวันละ 3 รอบ ดังนี้
        รอบที่ 1 เวลา 07.30 – 08.30 น.  
        รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 13.00 น.  
        รอบที่ 3 เวลา 16.00 – 18.00 น. 
        ทั้งนี้ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 บุคลากรคณะ ฯ จะไปร่วมวิ่งกับคุณตูน BodySlam โครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เส้นทางเริ่มจากซอยรางน้ำถึงโรงพยาบาลศิริราช เวลา 06.00 น.