ศิริราชจับมือมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ร่วมสร้างหลักสูตรปริญญาเอกร่วมระหว่างสองสถาบัน

        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริริาช  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ. จอร์จ เบลลีย์ คณบดีมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ สกอตแลนด์  ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เเละ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ สกอตแลนด์   (MOU) เพื่อจัดทำหลักสูตร Joint Degree ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อได้รับปริญญาจากทั้ง 2 สถาบัน  โดยมี ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช รศ.นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รศ.นพ. สิทธิ์ สาธรสุเมธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ศ.ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  ผศ.ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม ซึ่งการลงนามครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการร่วมกันสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตร่วมระหว่างสองสถาบัน ให้กับนักศึกษาวิจัย