ศิริราชรับน้องข้ามฟาก เอกลักษณ์ สร้างสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์และรุ่นพี่

        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงาน “ประเพณีข้ามฟาก ประจำปี 2560” จับมือนักศึกษาแพทย์น้องใหม่จูงขึ้นท่าศิริราช ร่วมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ และนักศึกษาแพทย์ศิริราชรุ่นพี่  ณ รพ.ศิริราช  

         งานประเพณีข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2560 “ศิริราชรุ่น 127” จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาแพทย์ศิริราช  ชั้นปีที่ 2  รุ่น 127 จำนวน 320 คน ที่เปลี่ยนสถานที่ศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยความสำคัญของประเพณีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีดีอันดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวศิริราชที่สืบทอดกันมา  แต่ยังมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาน้องใหม่กับรุ่นพี่ รวมถึงคณาจารย์และศิษย์เก่าได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีต่อกัน ได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลายาวนาน ตลอดจนเป็นการอบรมและให้แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาแพทย์ศิริราชสู่การเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต 

         ครั้งนี้น้องใหม่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ลงเรือจากท่ามหาราชข้ามฟากมาขึ้นที่ท่าศิริราช และมีคณาจารย์พร้อมด้วยรุ่นพี่คอยจับมือน้องใหม่จูงขึ้นท่า และร่วมฐานกิจกรรม จากนั้นเวลา 09.00 น. จะเป็นพิธีถวายบังคมและถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตามด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตในรั้วคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแห่งนี้  นับเป็นความภาคภูมิใจให้นักศึกษาแพทย์ ซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของชาวศิริราชอย่างสมบูรณ์