เเถลงข่าว ศิริราชจัดงาน “เดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช”

        วันนี้  (6 พ.ย. 60)  เวลา 10.00 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  เป็นประธานแถลงข่าว "งานเดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช" ร่วมกับ รศ.นพ.ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  รศ.นพ. เมธี ชยะกุลคีรี  ประธานอนุกรรมการจัดงานวิ่งฯ โดยมี นพ.เสถียร  ตรีทิพย์วาณิชย์  นักกรีฑาทีมชาติไทย ซีเกมส์ ครั้งที่ 29  อ.นพ.สกิทา  ม่วงไหมทอง สูติ-นรีแพทย์ พิธีกรรายการ ดร.ออซ ไทยแลนด์ บาย ศิริราช และผู้เกี่ยวข้องร่วมด้วย ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 รพ.ศิริราช  
        ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงความเป็นมาของภาควิชาอายุรศาสตร์ ว่า ภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นภาควิชาที่มีความเก่าแก่และมีขนาดองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบุคลากร จำนวนสาขาวิชา และยังสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศในการให้บริการทางการแพทย์ และการค้นคว้าวิจัย 
        สำหรับในด้านบริการรักษาผู้ป่วย  แม้จะมีหอผู้ป่วยให้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำลังดำเนินงานก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ซึ่งเป็นอาคารที่ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร รวมถึงหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ได้มากขึ้น 
        ในปี พ.ศ. 2561 ภาควิชาอายุรศาสตร์ศิริราชจะมีอายุครบ 101 ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของภาควิชาฯ  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประชุมวิชาการ และงานอายุรแพทย์ศิริราชพบประชาชนในวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล www.sirirajconference.com
        นอกจากนี้ ยังจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าอายุรศาสตร์ศิริราช ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และงานเดิน-วิ่งการกุศล ภายใต้ชื่อ “101 Medicine Run”  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
        การจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล ภายใต้ชื่อ “101 Medicine Run” ถือเป็นกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช  โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11  กุมภาพันธ์  2561 จุดเริ่มต้นและเส้นชัยจะอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิมหาราชการุณย์  โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ( 6 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ทางออนไลน์ที่ www.101medicinerun.com  จนกว่าจะเต็มทุกประเภทรวม 3,000 คน  ค่าสมัครคนละ 500 บาท โดยทุกคนจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก “101 Medicine Run” 
      ประเภทของการจัดงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. วิ่งมินิมาราธอน 2. วิ่งฟันรัน และ 3. วิ่งทีมศิษย์เก่า 
      1. การวิ่งมินิมาราธอน  เป็นการวิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา  05.30 น. กำหนดเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง จะมีการจัดแข่งเพื่อชิงถ้วยรางวัล โดยแบ่งตามกลุ่มอายุ อายุละ 3 รางวัล ได้แก่ 
              - เพศชาย อายุไม่เกิน 29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป 
              - เพศหญิง อายุไม่เกิน  29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
      2. การวิ่งฟันรัน เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.35 น. กำหนดเวลาไม่เกิน 1.5 ชั่วโมง ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน และ
      3. การวิ่งทีมศิษย์เก่า โดยผู้สมัคร ได้แก่ ศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทีมละ 3 คน โดยวิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตร กำหนดให้ผู้วิ่งในทีมต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกัน มีถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะทีมที่ 1-5
        เส้นทางการแข่งขัน จะเริ่มต้นที่ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ผ่านสะพานอรุณอมรินทร์ไปทางภัตตาคารเจ้าพระยา วิ่งย้อนขึ้นถนนคู่ขนานลอยฟ้ายกระดับบรมราชชนนี เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางยกระดับผ่านห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ถึงจุดเช็คระยะทางของแต่ละระยะ กลับตัววิ่งกลับเส้นทางเดิม และสิ้นสุดเข้าเส้นชัยที่หน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 
        สำหรับผู้สมัคร ในการรับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง (Bib) จะเปิดให้รับในวันที่  10  กุมภาพันธ์  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องโถงธนบุรี อาคารพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  หากพบปัญหาในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีมงานวิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. โทรศัพท์ call center 0 2111 2201
        สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร. 0 2419 8700 (ชญาน์นัทช์ นพคุณ และ สุชีรา  กาญจนพิบูลย์)