ฝ่ายสารสนเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย

        ตามที่ ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคณะ ฯให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย (Information Security Management System) 

        โอกาสนี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และบุคลากรฝ่ายสารสนเทศ รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 จากคุณพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

        ขอบเขตการขอรับรอง : "The Information Security Management System applies to the provision of data center, IT-related infrastructure and security control services for critical application,health informatics and information system of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University"

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คลิก>>>       ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คลิก>>>