ศิริราชร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ด้วยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวมิทยาลัยมหิดล  โดยมี ผู้แทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล นำพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต สวนอัมพร

        ต่อมาเวลา 09.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ ฯ กรรมการปฏิบัติการ บุคลากร วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช