ศิริราชเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ " ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย"

        วันนี้ (17 ต.ค. 60) เวลา 09.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรมครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ " ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย" (กิจกรรมภาคประชาชน) โดยมี เภสัชกร บุคลากร และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ โถงคาร๑๐๐ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
        งานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 หัวข้อ " ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย" จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลศิริราช ฝ่ายเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560  โดยมีการจัดประชุมวิชาการ Hospital Pharmacy Updates สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 และการจัดกิจกรรมภาคประชาชน ระหว่างวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 - วันศุกร์ที่่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยภายในงานประกอบด้วย 17 ต.ค. การสาธิตการทำตำรับ “ยาดมสมุนไพร”, 18 ต.ค. “การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ”, สาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “เมี่ยงกลีบบัว”, 19 ต.ค. “ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย”, 20 ต.ค. “10 อันดับการใช้ยาในทางที่ผิด” และร่วมเล่นเกมส์กับบูธกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย