สภาอาจารย์ศิริราช มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2559

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560  ศาสตราจารย์ ดร.นายเเพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2559 ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์นายเเพทย์สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  ผู้บริหาร อาจารย์เเพทย์ ร่วมเเสดงความยินดี แก่อาจารย์แพทย์ที่ได้รับรางวัล ฯ ทั้ง 2 ท่าน  ณ ห้องประชุมตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

        ปีนี้รางวัลดังกล่าว คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการอาจารย์ได้คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2559 ดังนี้ 

        รางวัลอาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก ได้เเก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เเพทย์หญิงวรพรรณ  ศิริวัฒนอักษร    อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี
  
        รางวัลอาจารย์ดีเด่นทางคลินิก  ได้แก่ รองศาสตราจารย์นายเเพทย์ทวีศักดิ์  แทนวันดี    อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์