พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน“วันมหิดล”

        เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.00 น. องค์กรภาครัฐบาลและเอกชนต่าง ๆ พร้อมใจร่วมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” นำพวงมาลามาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”  ณ โรงพยาบาลศิริราช

        วันที่  24 กันยายน “วันมหิดล” วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”  และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล กองทัพเรือ  การประมง การสังคมสงเคราะห์  และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้ 

        เพื่อเจริญรอยตามพระบาทแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเผยแพร่พระราชประวัติพระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงาน “วันมหิดล” ในวันคล้ายวันสวรรคต 24 กันยายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ  นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อยขอรับบริจาคเงินพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก การจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงพระกรุณาเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอด
 
        นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ “ให้” ด้วยการบริจาคเงินตามรอยพระบาทช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช“ให้ = รักษา” บริจาคโดยตรงได้ทุกวันที่  ศิริราชมูลนิธิ  ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช หรือ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  ชั้น 2 โซน  B  โทร. 0 2419 7658–60  หรือบริจาคผ่านธนาคารชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” ธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า, กสิกรไทย สาขาศิริราช, กรุงเทพ สาขาศิริราช, กรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์,  ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช, ทหารไทย สาขาศิริราช, ธกส. สาขานางเลิ้ง, ออมสิน สาขาศิริราช และธนชาต สาขาศิริราช สอบถามเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ ศิริราช โทร. 0 2419 7646–8 
 
“พลังแห่งการให้   พลังแห่งความสุข   “ให้” เท่ากับ “รักษา”  ผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช