พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่าม.มหิดลฯ

        เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กำลังจะก่อสร้างอาคารสำนักงานในพื้นที่ 400 ตารางวา บริเวณหน้าคอนโด A ทางเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลประตู 5 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.พญ.ศิวะพร  ไชยนุวัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมในพิธี  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม