ศิริราชจัดงานเลี้ยงยินดีในความสำเร็จ “Siriraj We Can”

        วันนี้ (21 ก.ย.60) เวลา 14.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงยินดีในความสำเร็จ “Siriraj We Can” ที่ได้การรับรอง  Advanced HA  และ JCI 2017, รางวัล Best CRC Award 2017, รางวัล Best EC/IRB Award 2017, รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 2016,  รางวัล Thailand Lean Award ระดับ Golden 2015 และ คุณสนธิ กับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 โอกาสนี้ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร และ รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ได้กล่าวขอบคุณ บุคลากรทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จจากรางวัลต่าง ๆ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช