ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราช กราบสักการะสมเด็จพระสังฆราช ขอรับประทานพร

        เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาตให้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ  นำนักศึกษาแพทย์และคณะที่ร่วมกิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช” เพื่อระดมทุนสร้างอาคาร     นวมินทร บพิตร ๘๔ พรรษา เข้าเฝ้าถวายสักการะและขอรับประทานพร ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มกิจกรรม

        กิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17  มีนาคม  2560 โดยนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน พร้อมทีมสนับสนุนอีก 30 คน รวมพลังวิ่งผ่าน 11 จังหวัด เริ่มต้นจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง  อยุธยา ปทุมธานี  และรพ.ศิริราช) เป็นระยะทางประมาณ  750 กิโลเมตร  เปิดโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศได้มีส่วนช่วยกันสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา อาคารหลังสุดท้ายของศิริราชที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งยังเป็นการสานต่อพระราชปณิธานที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 

        โอกาสนี้ ขอเชิญชวนคนไทยผู้มีจิตศรัทธา หากพบเห็นนักศึกษาแพทย์วิ่งผ่าน สามารถร่วมวิ่ง ร่วมเชียร์ ร่วมบริจาคเป็นกำลังใจได้ 3 ช่องทาง
        1. กด *984*100# แล้วกดโทรออก บริจาคครั้งละ 100 บาท   
        2. บริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-442301-9 สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา (หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) สอบถาม โทร. 0 2419 7184 ต่อ 504 - 506          
        3. บริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เลขที่บัญชี 016-4-37544-4 (หักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า) สอบถาม โทร. 0 2414 1414