ข้อมูลเส้นทางจราจรที่สามารถใช้เดินทางมายัง รพ.ศิริราช      

 ข้อมูลเส้นทางจราจรที่สามารถใช้เดินทางมายัง  รพ.ศิริราช

 
     - ถนนเพชรเกษม ใช้การได้ตั้งแต่สี่แยกท่าพระ - จรัญสนิทวงศ์-สามแยกไฟฉาย-แยกพรานนก- ศิริราช
     - ถนนรัชดาภิเษก ท่าพระ-จรัญสนิทวงศ์-สามแยกไฟฉาย-แยกพรานนก- ศิริราช
     - สะพานพระพุทธยอดฟ้า/สะพานพระปกเกล้า –วงเวียนเล็ก-สี่แยกบ้านแขก-อิสรภาพ-โพธิ์สามต้น-
        ถ.อรุณอมรินทร์-ศิริราช  หรือใช้เส้นทางโพธิ์สามต้น- แยกพรานนก-ศิริราช 
     - ถนนบรมราชชนนี     ใช้การได้ถึงพุทธมณฑล สาย 2
     - ถนนอรุณอัมรินทร์     เปิดใช้การได้ตามปกติแล้ว
     - ถนนจรัญสนิทวงศ์     เปิดใช้การได้ตามปกติแล้ว

ข้อมูลจาก จราจรกลาง / บก. 02

เรือข้ามฟาก  
     เวลา 05.00 – 21.00 น.       ท่าช้าง –ท่าวังหลัง 
     เวลา 06.00 – 20.00 น.      ท่าช้าง – วัดระฆัง

เรือด่วนเจ้าพระยา   เปิดให้บริการในวันที่ 21 พ.ย. 54
เส้นทาง  ท่านนทบุรี – วัดราชสิงขร  ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น.  ออกทุก 15 – 20 นาที

ข้อมูลจาก คุณทัศยา  อภิรมย์
บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา โทร. 0 2623 6001-3 

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
2/11/2554 - 21/11/2554