วิธีป้องกันอันตรายไฟฟ้าดูด / รั่ว จากน้ำท่วม     

วิธีป้องกันอันตรายไฟฟ้าดูด / รั่ว จากน้ำท่วม

ภายในบ้าน
          1. สับคัตเอาต์ (สะพานไฟฟ้า) ทันทีที่น้ำท่วมบริเวณบ้าน และควรตรวจสอบด้วยไขควงเช็คไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยจิ้มไปที่ปลั๊กตัวเมีย  หรือโลหะอยู่ใกล้เคียงกับปลั๊ก 
          2. ในกรณีที่หาอุปกรณ์ทดสอบอะไรไม่ได้  สามารถใช้หลังฝ่ามือทดสอบว่ามีกระแสไฟหรือไม่ (ใช้ได้ในกรณีที่อยู่ในบริเวณบ้านและพื้นที่แห้งเท่านั้น เพราะกระแสไฟมีกำลังต่ำ...(ในกรณีเป็นสถานที่สาธารณะ ไม่ควรทดสอบด้วยวิธีนี้เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้าแรงสูง)
          3. อย่าเปิด – ปิด หรือจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำ ต้องมั่นใจว่าร่างกายแห้งสนิท ไม่เปียกชื้น หากไม่แน่ใจก่อนเสียบปลั๊กควรสวมรองเท้ายาง
          4.แจ้งพนักงานการไฟฟ้าไปตรวจสอบ โทร. 1130

บริเวณสถานที่สาธารณะ 
          1. ในกรณีเดินบนทางเท้า ที่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  โคมไฟฟ้าสาธารณะ และอื่นๆที่คาดว่าจะใช้ไฟฟ้า ห้ามจับทุกอย่างที่เป็นโลหะ
          2. หากจำเป็นต้องเดินบริเวณที่มีน้ำ ควรเดินห่างอย่างน้อย 1 เมตร และ เดินก้าวสั้น ๆ    ช้า ๆ เพราะถ้ามีไฟฟ้ารั่วจะรู้สึกถูกดูดเพียงเล็กน้อย และให้เดินถอยห่างออกมาช้า ๆ

          * หากพบผู้ถูกไฟฟ้าดูด อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้นั้นเด็ดขาด เพื่อป้องกันมิให้ท่านถูกไฟฟ้าดูดและได้รับอันตรายไปด้วย ให้ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ผ้า ไม้แห้ง เชือกแห้ง สายยางหรือพลาสติกที่แห้งสนิท ถุงมือยางหรือผ้าแห้งพันมือให้หนา แล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว 
          การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จำเป็นต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ

ข้อมูลจาก
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม

    ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รพ.ศิริราช 0 2419 6965-66 ตลอด 24 ชั่วโมง
เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
29  ตุลาคม 2554

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
29/10/2554 - 6/11/2554