ขอเชิญร่วมประกวดภาพวาด หัวข้อ “ปลาคู่ชีวิต” ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิ.ย.54     

            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรและประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดหัวข้อ “ปลาคู่ชีวิต” เพื่อนำผลงานไปจัดแสดงในงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 23 ในวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  พร้อมชิงรางวัลดังนี้     
            รางวัลชนะเลิศ                    
            –     เงินรางวัล 3,000 บาท  (1 รางวัล)
          รองชนะเลิศอันดับ 1   
            –     เงินรางวัล 2,000 บาท  (1 รางวัล)
          รองชนะเลิศอันดับ 2   
            –    เงินรางวัล 1,000 บาท  (1 รางวัล)
          รางวัลชมเชย             
            –    พระผงศิริราช ๑๐๐ ปี  (10 รางวัล)
            *ผู้เข้าประกวดทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตร
         
สำหรับรายละเอียดการส่งผลงานมีดังนี้
          กติกา 
            - แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ    1. ลายดินสอ    2. สี
            -  วาดลงกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4
          ประกาศผล    วันที่ 24  มิ.ย. 54 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 3
          แสดงผลงาน  วันที่  27 – 30 มิ.ย. 54 ณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 1
          แสดงผลงาน  วันที่  1 – 10 ก.ค. 54 ใน “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ” ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
          ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิ.ย.54 ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646 - 50
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
6/6/2554 - 26/6/2554