คนรักสุขภาพพลาดไม่ได้ “14 เคล็ดลับทำให้อายุยืน” พบกัน 4 พ.ค. นี้     

            สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ ในเครืออมรินทร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมจัดทำหนังสือ “14 เคล็ดลับทำให้อายุยืน” ซึ่งเป็นคู่มือดูแลสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ โดยได้รวบรวมความรู้เนื้อหาสาระในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงวัยดูแลตัวเองและเพื่อให้สมาชิกในครอบครัว สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเจาะลึกสารพัดโรคฮิตตั้งแต่ปัจจัยการเกิดโรค อาการ พร้อมข้อปฏิบัติในการป้องกันรักษาที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน และมีเนื้อหาเข้าใจง่าย ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุจากรพ.ศิริราช

            ทั้งนี้ จะมีการจัดงานเปิดหนังสือ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อมฟังการเสวนาในหัวข้อ “เคล็ดลับการดูแลสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย สร้างชีวิตสดใส อายุยืนยาว” โดย รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย และ ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษคุณรอง เค้ามูลคดี และ คุณปัทมวรรณ เค้ามูลคดี   ที่จะมาร่วมเสวนาแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ดำเนินรายการโดย คุณชลิตา เฟื่องอารมณ์

            โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยเข้าร่วมงาน พร้อมฟังเสวนาเคล็ดรับการดูแลสุขภาพ และเลือกซื้อหนังสือ14 เคล็ดลับทำให้อายุยืนจากสำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพในเครืออมรินทร์
         
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
27/4/2554 - 15/5/2554