ศิริราชจัด โครงการ “ศิริราช ๙ มงคล” เพื่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช     

            วันนี้ (7 ม.ค.54)เวลา 14.00 น. ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน "สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “ศิริราช ๙ มงคล”  ร่วมกับ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน และประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการหาทุน และ รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสารรองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2   รพ.ศิริราช 

             สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เป็นโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ บนพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรีเดิม   ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติทั้งด้านวิจัย การศึกษา และการบริการ   และเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศให้ได้รับการรักษาพยาบาลโดยถ้วนหน้า พร้อมวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย   คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2554 หากแต่ขณะนี้ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้เจ็บป่วย ทั้งนี้คณะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิณาคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน  

           ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมพิเศษหาทุนในรูปแบบต่างๆ   เช่น  งานศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ฉลอง 120 ปี โรงเรียนแพทย์, งานเหงื่อนี้เพื่อเธอ เป็นการรวมพลังเหล่าศิลปินจากค่ายต่าง ๆ   มาร่วมปั่นจักรยานและเดิน วิ่งจากลานพระบรมรูปทรงม้ามายังรพ.ศิริราช, รายการ สยามินทราธิราช...การแพทย์แห่งแผ่นดิน ทางช่อง 3 อสมท., ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน,  คอนเสิร์ต “Duke Ellington Charity Concert” และการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและร่วมกันบริจาคในกิจกรรมดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และกิจกรรมล่าสุดที่กำลังระดมทุนอยู่คือ โครงการ ศิริราช ๙ มงคล”


            สำหรับรายละเอียดโครงการ ศิริราช ๙ มงคล” ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กล่าวว่า  โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่จะร่วมกันบริจาคเงินรายละ ๙๙๙ บาท อย่างน้อยจำนวนห้าล้านท่านภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ซึ่งจะอำนวยให้สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างสมภาคภูมิ ในการนี้ได้ขออัญเชิญเลข ๙๙๙ เป็นเลขมงคลด้วยความหมายดังนี้

            ๙ มงคลแรก คือ พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชและการรถไฟแห่งประเทศไทย

 
            ๙ มงคลที่สอง คือ พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชทานกระบวนการผลิตแพทย์ ทรงปรับปรุงการศึกษาแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

            ๙ มงคลที่สาม คือ พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานพัฒนาการยิ่งใหญ่แก่การแพทย์ทุกสาขา ทุกระดับ เสริมสร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์การรักษาบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายทั้งมวล และพระราชทานทุนเพื่อการศึกษา วิจัย ค้นคว้า เพื่อให้โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเรื้อนสามารถรักษาหายขาด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจากโรค และส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคได้สำเร็จตามมาตรฐานสากล  

          ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะร่วมสนับสนุนโครงการ ศิริราช ๙ มงคล สามารถบริจาคเงินจำนวน 999 บาท ครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเดือนละ 111 บาท จนครบ 9 เดือน ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ ศิริราชมูลนิธิ  ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช หรือผ่านธนาคารทั่วประเทศ และนำใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาการโอนเงินติดต่อขอรับของที่ระลึกพระราชทานได้ที่ สำนักงานดำเนินงานหาทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ. ศิริราช ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป โทร. 0 2419 9168 - 9

            นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญบุญยิ่งใหญ่ต้อนรับปีใหม่ คือ งานเบิกฤกษ์ ศิริราช ๙ มงคล ให้ชาวไทยได้อิ่มบุญด้วยการขึ้นพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งผู้บริจาคทรัพย์พร้อมผู้ใจบุญทั้งหลายจะเฝ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเข้ารับของที่ระลึก ในการนี้สมเด็จรพระพุฒาจารย์มีเมตตามอบเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อสมทบสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชด้วย จากนั้นพระสงฆ์ 99 รูป นำผู้บริจาคทรัพย์พร้อมผู้ใจบุญทั้งหลายขึ้นพระบรมบรรพตเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ      พร้อมสดับพระธรรมเทศนาเรื่อง “ความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุและอานิสงส์ของการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ” เพื่อความเป็นสิริมงคล  โดย ท่านเจ้าคุณพระปัญญาวชิราภรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 15.29 น.  ณ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)
คลิกดูกำหนดการ>>>

            ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมการกุศลเพื่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชว่า นอกเหนือจากนี้ในวันที่ 10 มกราคม พ.ต.อ.ดร.อรรถวิโรจน์  ศรีตุลา นักโหราศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทยจะมาตรวจดวงชะตาให้ทุกท่านจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสื่อมวลชน ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 10.00 12.00 น. บัตรราคา 200 บาท สอบถามได้ 5 คำถาม รอบละ 10 คน รับจำนวน 100 คนต่อวัน จองบัตรล่วงหน้าได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โ ทร. 0 2419 7652 – 3 ถัดมาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ คอนเสิร์ต “70’ s Show Retro Return” สร้างสรรค์โดย เจเอสแอล ร่วมกับ สวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ โดยนำเพลงในยุค 70 มาขับร้อง เช่น เพลง Please Mr.Postman,  Needles& Pins, That’s the way, YMCA, HOT STUFF ถ่ายทอดโดยศิลปินที่คุณชื่นชอบ อาทิ เศรษฐา ศิระฉายา อัญชลี  จงคดีกิจ ผุสชา โทณะวณิก ฯลฯ  
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
7/1/2554 - 9/1/2554