ขอเชิญร่วมงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 22” 3 – 11 ก.ค. 53     

           กลับมาอีกครั้งกับความมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลพร้อมรับบริการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช ในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ” ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมประมง และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกๆปี ซึ่งในปีนี้ทางบูธศิริราชได้เตรียมกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้มาเยี่ยมชมไว้มากมาย ดังนี้ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการสุขภาพหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “เป็นอะไร ใยไม่กล้าถามหมอ” “โรคที่มากับหน้าฝน” “การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก” ฯลฯ การฉายวีดิทัศน์น่ารู้เพื่อสุขภาพและสารพัดการผ่าตัดด้วยวิทยาการใหม่ ๆ  การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งตื่นตาตื่นใจกับการจัดแสดง “ชิ้นส่วนอวัยวะดอง” ฯลฯ จากของจริงแล้วผู้เข้าร่วมชมงานยังได้ร่วมทำบุญช่วยผู้ป่วยมะเร็ง โดย“รายได้จากการจัดงาน โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็ง” ด้วย และสามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมของบูธศิริราชได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 7646 – 50
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
10/5/2552 - 5/7/2553