อาจารย์ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา กับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2551 อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวศิริราช     

     จากผลงานการตรวจสารพันธุกรรมของทารกในกระแสโลหิตของมารดา ด้วยวิธี Real – time fluorescence polymer chain reaction ของผศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตัดสินและประกาศให้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2551 จากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลประติมากรรมเรือใบซูเปอร์มด พร้อมเงินรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 31 ตุลาคมศกนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

     ผศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา กล่าวถึงผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งว่า “การพัฒนาครั้งนี้ เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของเด็กในครรภ์มารดาโดยการใช้เลือดของมารดาเป็นวิธีที่ไม่มีอันตราย จากเดิมหากจะตรวจแพทย์ต้องใช้วิธีการเจาะน้ำคร่ำ เจาะเลือดจากสายสะดือและตัดเนื้อรกตรวจ ซึ่งเป็นวิธีที่เสี่ยงค่อนข้างมาก หากแพทย์ไม่มีความชำนาญอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือทำให้แท้งบุตรได้ วิธีการตรวจแบบนี้ สามารถบอกถึงเพศ กรุ๊ปเลือด และวินิจฉัยถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทางพันธุกรรมของเด็กได้อย่างแม่นยำ อาทิ โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สะดวกและช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนแพทย์ที่มีประสบการณ์ได้เข้าถึงสามารถรับบริการทางการแพทย์ได้ โดยเพียงแค่เจาะเลือดของมารดา แล้วนำมาตรวจในห้องปฏิบัติการก็จะทราบผลต่างๆ ได้”

     ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวศิริราช ในการประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ป่วย โดยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์  ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนา ศึกษา ค้นคว้าต่อไป
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
22/10/2551 - 24/11/2551