๑๕ ค่ำ เดือน ๘ รำลึกถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม "พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ทำให้มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก     

    ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 10 – 16 ก.ค. 51 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี มุ่งทางธรรม ทั้งผ้าป่าสามัคคี พร้อมบรรยายและนิทรรศการ
    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รศ.นพ.สุรินทร์  ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานเปิดงานและพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์จากวัดประยุรรวงศาวาสวรวิหารในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ร่วมกับ ศ.นพ.สุชาย สุนทราภา รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 – 16 ก.ค. 51 
     การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึก และกระทำการบูชาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลก ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายธรรม สวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถาม - ตอบปัญหาธรรมมะ ทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายเทียนพรรษาวัดอมรินทราราม โดยมีบุคลากรชาวศิริราชทุกสาขาวิชาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
10/7/2551 - 14/7/2551