กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560     

        วันนี้  (9 พ.ค. 60) เวลา 08.30 น.  ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล  นางทิพยา  ถนัดช่าง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช ร่วมเปิดงานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี บุคลากร และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ โถงอาคาร๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช
       
        งานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดขึ้น โดยภายในงาน ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม”การดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีความสุข” อาทิ สูงวัยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี , การตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้ว ค้นหาผู้เสี่ยงโรคเบาหวาน, การตรวจวัดความดันโลหิต และ ดัชนีมวลกาย, กระดูกพรุนป้องกันได้จริงหรือ, ต้อตาเสื่อมในผู้สูงอายุ, ข้อเข่าเสื่อมผ่าตัดแล้วเดินได้เหมือนเดิมหรือเปล่า, วัยทองต้องทานฮอร์โมนไหม, มะเร็งต่อมลูกหมากน่ากลัวหรือ,การให้คำปรึกษาจากฝ่ายโภชนาการ ,กิจกรรมต่าง ๆ จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และSiriraj Fitness Center รวมทั้งการจำหน่ายอาหารสุขภาพในราคาประหยัดด้วย

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
9/5/2560 - 9/6/2560