ศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ หารายได้สมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา      

 
   

          วันนี้ (30 เม.ย. 60)  เวลา 04.50 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงาน “ศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 11” เพื่อหารายได้สมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” อาคารหลังสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานและผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นเวลา 05.00 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ณ ลานหน้าอาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช

   
   

          งาน “ศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 11” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนับสนุน จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นอเนกนานัปการ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมเป็น “ผู้ให้” ในการช่วยผู้ป่วย โดยนำรายได้สมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายของ รพ.ศิริราช  ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชปณิธานเพื่อชีวิตที่ดีและความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนชาวไทย หากเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นอาคารศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจร  เป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีกับประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชด้วย 

   

   

   

          กิจกรรมประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 14 กม. เริ่มต้นจากหน้าอาคารศรีสวรินทิรา สี่แยก    ศิริราชเลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ วิ่งสวนทางจราจร ขึ้นสะพานยกระดับ เลี้ยวซ้ายคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาออกผ่านห้างเซ็นทรัล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สน.ตลิ่งชัน (จุดเช็คระยะทาง) กลับตัววิ่งกลับเส้นทางเดิม (คู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้า) ลงสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าเส้นชัยที่ลานหน้า รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะ 4.5 กม. ซึ่งไม่มีการแข่งขันเริ่มต้นหน้าอาคารศรี    สวรินทิรา ตรงมาออกประตู 8 ด้านท่าน้ำศิริราช เลี้ยวขวาตรงไปถึงสี่แยกศิริราช เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอรุณอมรินทร์ ผ่านวัดระฆังโฆสิตาราม ผ่านกรมอู่ทหารเรือ ข้ามสะพานคลองมอญ ผ่านวัดเครือวัลย์วรวิหาร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวังเดิมผ่านหอประชุมกองทัพเรือ ไปถึงวัดอรุณราชวราราม เลี้ยวกลับเส้นทางเดิม เข้าเส้นชัย จากเส้นทางนี้ 

   

   

          จะเห็นว่า นอกจากประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมแล้ว ชุมชนโดยรอบ รพ.ศิริราช นับว่าเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพดี ๆ ในครั้งนี้มีสีสันมากขึ้น ทั้งนี้ นักเดิน-วิ่งที่เข้าเส้นชัย ทุกคนจะได้รับเหรียญผู้พิชิต ที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของงานเดิน-วิ่ง ศิริราชฯ โดยเฉพาะ

   

          ในงานมีการสาธิตยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเดิน-วิ่ง นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา ช่วยนักวิ่งห่างไกลปัญหาผิวหนัง  การตรวจสุขภาพผิว เช่น ผิวหนังไหม้จากแสงแดด ตาปลา เชื้อรา ฯลฯ และเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ดูแลสุขภาพผิวพรรณและไขข้อของนักวิ่ง” โดย แพนเค้ก เขมนิจ ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ  ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช และ รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา  อีกทั้งมีซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ไว้บริการ ณ บริเวณสนามข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ด้วย  

   

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
30/4/2560 - 20/5/2560