129 ปี รพ.ศิริราช สานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่5 ก้าวสู่ศิริราช 4.0     

        วันนี้ (26 เม.ย.60) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และอุทิศแก่ผู้มีคุณูปการต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เนื่องในโอกาสครบ 129 ปี โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้บริหาร กรรมการประจำคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย 

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประเทศไทยและปวงชนชาวไทยมากมายนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงมีพระราชดำริว่าประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี  ย่อมเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง จึงทรงห่วงใยสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ทั้งในด้านการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการดูแลรักษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ และให้ตั้งคณะกรรมการขึ้น ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน  ในระหว่างที่เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ฯ พระราชโอรสอันประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ประชวรโรคบิดสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2430 ยังความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ยิ่งนัก ถึงกับทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้น  ครั้นเสร็จงานพระเมรุแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานพระเมรุนำไปสร้างโรงพยาบาล ณ บริเวณวังหลัง นอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ฯ แก่โรงพยาบาลอีกด้วย เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 และพระราชทานชื่อว่า "โรงศิริราชพยาบาล" หรือที่เรียกกันว่าโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน ส่งผลให้งานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยเจริญก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน
     
        โอกาสนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางทิพยา ถนัดช่าง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช  น.ส.ประชิด  ศราธพันธุ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ได้ถวายปัจจัย เพื่อบำรุงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และสมทบทุนมูลนิธิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย
 
        อนึ่ง ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560  เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน จนถึงปัจจุบัน 129 ปี รพ.ศิริราช และเพื่อก้าวสู่ศิริราช 4.0 ได้จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้ป่วย สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกเมื่อมารับบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญและนักโภชนาการ  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สาธิตการประคบเพื่อบรรเทาและคลายความปวดเมื่อยด้วยสมุนไพร ตลอดจนการสอนกายบริหารท่าฤาษีดัดตน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

        ในงาน ผู้ร่วมงานสามารถถ่ายภาพขนาดโปสการ์ดด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ซึ่งออกแบบสวยงามเฉพาะเพื่อเป็นที่ระลึก (วันละ 100 คน ) นอกจากนี้ ยังเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ฟรี ในวันที่ 26 เมษายน เวลา 10.00 - 17.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646 - 8  

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
26/4/2560 - 26/5/2560