ศิริราชเปิดนิทรรศการเพื่อผู้พิการปีที่ 5 “ด้านการแพทย์ และเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย”     

        วันนี้ (25 เม.ย.2560) เวลา 08.00-09.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อผู้พิการ” เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราช จะครบรอบ 129 ปี ในวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมี รศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บกพร่องทางการเห็นและการได้ยินร่วมชมฐานการเรียนรู้ และใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีช่วยคนตาบอดและหูหนวก ณ พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช
 
        หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ พ.ศ.2556 ได้นำเสนอนิทรรศการหมุนเวียนต่างๆ ปีแรกเริ่มด้วย สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต่อมา  พ.ศ. 2557 เผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ พ.ศ.2558 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการท่องเที่ยวไทย พร้อมทั้งสัญจรไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้  และใน พ.ศ.2559 นำเสนอประวัติศาสตร์การแพทย์และวิถีชีวิตชุมชนบางกอกน้อย ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน นอกจากนี้ยังมอบนิทรรศการจำนวน 24 ชุด ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำหรับปีนี้ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชจัดทำนิทรรศการที่ถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติม ได้ครบทั้ง 7 พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราช

        สิ่งแสดงปีนี้ เริ่มด้วยพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถด้านการอนามัย และ 15 ฐานการเรียนรู้ คือ 1.พัฒนาการทารกและเด็กแฝด 2.ระบบทางเดินอาหาร 3.อาหารอุดตันหลอดลม  4.โรคเบาหวาน 5.หนอนพยาธิ 6.นิ่วในระบบปัสสาวะ 7.บุหรี่กับมะเร็งปอด 8.ไรฝุ่น 9.สัตว์ร้ายใกล้ตัว 10.อาจารย์ใหญ่ 11.ซีอุย 12.พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 13.นักโบราณคดี 14.มนุษย์กับไฟ 15.เครื่องมือยุคหิน

        ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถเรียนรู้ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีเสียงบรรยายเป็นสื่อนำไปสู่ฐานต่างๆ พร้อมสัมผัสสิ่งแสดง และที่พิเศษสำหรับปีนี้ ผู้เข้าชมจะได้มีส่วนร่วมกับฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานเครื่องมือหิน ฐานมนุษย์กับไฟ  อีกทั้งยังมีอุปกรณ์วีดิทัศน์ล่ามภาษามือ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินอีกด้วย

        ผู้สนใจสามารถเข้าชม “พิพิธภัณฑ์สัมผัส” ภายในพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2  โรงพยาบาลศิริราช ได้ทุกวัน เว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 เป็นต้นไป เวลา 10.00 - 17.00 น. สำหรับวันที่ 26 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช เปิดให้เข้าชมฟรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 2617 - 9, 0 2419 - 2601 ทร. 0 2419 2618-9, 0 2419- 6363

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
25/4/2560 - 25/5/2560