SIRIRAJ GI HEALTH DAY : โรคกรดไหลย้อนและโรคแผลในกระเพาะอาหาร (ฟรี)     

        วันนี้ (20 มี.ค. 60) เวลา 09.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมให้ความรู้ SIRIRAJ GI HEALTH DAY: โรคกรดไหลย้อนและโรคแผลในกระเพาะอาหาร โดยมี รศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี และทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช  
        ภายในงานให้บริการเจาะเลือดตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น 200 ราย (งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชม.) ตรวจสมรรถภาพร่างกาย การสาธิตทำอาหารเพื่อสุขภาพ ยังมีเสวนาให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ #09.15 น. เรื่องต้องรู้...สู้โรคกระเพาะ #10.00 น. รอบรู้เรื่องยาปรึกษาเภสัชกร #10.45 น. การออกกำลังบรรเทากรดไหลย้อน #11.30 น. อาหารถูกปาก...สบายกระเพาะ  ผู้ร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน  
        ภาวะกรดไหลย้อน คือภาวะที่เกิดจากการไหลย้อนของสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกรด น้ำย่อย หรือแก๊สย้อนเข้าสู่หลอดอาการ จนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้มีอาการแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่ กลางหน้าอก ผู้ป่วยบางรายมีอาการของอวัยวะอื่นๆที่ไม่ใช่หลอดอาหาร ได้แก่ มีความรู้สึกเปรี้ยวหรือขมในปากและคอ เจ็บคอหรือเสียงแหบเรื้อรัง อาการเจ็บหน้าอกที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ ไอเรื้อรังโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน อาการทางช่องปาก เช่น ฟันผุ มีกลิ่นปาก โรคหืดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา อาการต่าง ๆ เหล่านี้ควรได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
        โรคแผลในกระเพาะอาหารเป็นเหมือนภัยเงียบที่คอยบั่นทอนสุขภาพ วิธีสังเกตอาการง่าย ๆ หากปวดท้องเมื่อท้องว่าง ใกล้มื้ออาหารหรือหลังอาหาร ผู้ป่วยจึงควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจโดยเร็ว เพราะถ้าหากทิ้งไว้นานจะส่งผลให้การรักษาไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
20/3/2560 - 20/4/2560