ทุกฝ่ายพร้อมรับนักศึกษาแพทย์ศิริราช วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราชอย่างอบอุ่น ระดมทุนสร้างอาคาร“นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”      

 
 
 
 
        วันนี้  (17 มี.ค. 60) เวลา 14.00 น. พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ศิริราชที่ร่วมกิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช” โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร กำลังพลจากฐานทัพเรือกรุงเทพ  เหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง ตลอดจนชาวบางกอกน้อย และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก  ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รพ.ศิริราช  

        เมื่อเดินทางมาถึง รพ.ศิริราช พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ถวายพวงมาลัยพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
        จากนั้น ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกราบเรียนเชิญพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจคณะกรรมการจัดงาน  การนี้พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ได้มอบช่อดอกไม้แก่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะนักศึกษาแพทย์ศิริราช จำนวน 20 คน ที่ร่วมกิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช” พร้อมชมวีดิทัศน์กิจกรรมที่แสนประทับใจตลอดเส้นทางเชียงใหม่-ศิริราช  

        ในเวลาต่อมาผู้แทนนักศึกษาแพทย์ศิริราชได้กล่าวถึงความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  นอกจากนี้คณะนักศึกษาแพทย์ศิริราชยังได้มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา รับมอบและกล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม พร้อมมอบโล่ที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่คณะนักศึกษาแพทย์ศิริราช ผู้แทนคณะทำงาน และ รศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช จากนั้นทุกท่านร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน 

          กิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่- ศิริราช” โดยคณะนักศึกษาแพทย์ จำนวน 20 คน พร้อมทีมสนับสนุน  30 คน รวมพลังวิ่งผ่าน 11 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และรพ.ศิริราช) ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม  2560 เป็นระยะทางประมาณ 750 กิโลเมตร เป็นการวิ่งผลัด เริ่มต้นวิ่งจาก รพ.แมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่  มายัง รพ.ศิริราช พร้อมเชิญชวน

        พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศได้มีส่วนช่วยกันสร้างอาคาร “นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”  ซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายของ รพ.ศิริราช ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช เป็นการสานต่อพระราชปณิธานที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  และยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมนี้ ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงน้ำใจคนไทยทั่วทุกภาคส่วน  และยังส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย  ได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ทั้งยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป  ที่สำคัญยังเป็นการตอบแทนคุณของสถาบันอีกทางหนึ่ง  โดยที่ตลอดเส้นทาง   การวิ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมวิ่ง ร่วมเชียร์ ร่วมบริจาคเป็นกำลังใจให้กับคณะนักศึกษาแพทย์  นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์นำประชาชนชาวไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว  เพื่ออาคาร“นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”

        และนี่เป็นสิ่งดี ๆ ที่เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจจากทุกฝ่าย  ที่จะช่วยให้อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช เสร็จสมบูรณ์ในเร็ววัน  เพื่อคุณภาพขีวิตที่ดีและความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนชาวไทย  คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2561  ซึ่งปัจจุบันนอกจากเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างอาคารแล้ว  ในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้
        1. กด *984*100#  แล้วกดโทรออกบริจาคครั้งละ 100 บาท  
        2. บริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เลขที่บัญชี 016-442301-9  และ 016-3-04546-0 (หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารพร้อมระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และระบุ “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว” ผ่านทางโทรสาร 0 2419 9440, 0 2419 9486 หรือ e-mail : sicashier@mahidol.ac.th  สอบถาม โทร. 0 2419 7184  ต่อ 504 - 506
        3. บริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ศิริราชมูลนิธิ ระบุกองทุน D 003738  เลขที่บัญชี 016-3-04547-8, 016-4-37544-4 (หักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า) กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารพร้อมระบุกองทุน D 003738 "หนึ่งล้านห้าแสนก้าว" ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินผ่านทางโทรสาร 02 4197687 สอบถาม โทร. 0 2414 1414
 
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
17/3/2560 - 17/4/2560