ศิริราชมอบเงินเพื่อช่วยเหลือบุคลากรจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก     

     วันนี้ (16 มี.ค. 60) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นายสมยศ  โชติช่วง  พนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเหลือจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพัก เมื่อวันที่  25 มกราคม 2560 

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
16/3/2560 - 16/4/2560