11-17 มี.ค. นี้ ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราชวิ่งระดมทุนจากเชียงใหม่-ศิริราช สร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา      

 
 
 
 
 
        วันนี้ (11 มี.ค. 60 )  เวลา 05.30 น. นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมเปิดกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ศิริราชวิ่งการกุศล “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ – ศิริราช”  750  กม.  7 วัน  11 จังหวัด   ณ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า  รพ.แมคคอร์มิค  จ.เชียงใหม่   พร้อมชวนพี่น้องคนไทยสร้างอาคาร “นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” อาคารหลังสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม  เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช  ร่วมด้วยศิลปิน ดารา ประชาชนร่วมวิ่งและให้กำลังใจ  

        ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า กิจกรรม “๑  ล้าน  ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช” นี้ ถือเป็นการย้อนรอยรำลึกเส้นทางเสด็จทรงงานของ “หมอเจ้าฟ้า”    เมื่อครั้งทรงรักษาผู้ป่วยที่ รพ.แมคคอร์มิค  ซึ่งหมอเจ้าฟ้าก็คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ผู้ทรงเป็นพระบรมชนกนาถของในหลวง รัชกาลที่ 9 และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทั้งยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร โดยนักศึกษาแพทย์ศิริราช จำนวน 20 คน  ชั้นปีที่ 4 จำนวน  17 คน ปีที่ 5 จำนวน  2 คน และปีที่ 6 จำนวน 1 คน พร้อมทีมสนับสนุนอีก 30 คน   รวมพลังวิ่งผลัดผ่าน 11 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง  อยุธยา ปทุมธานี  และ รพ.ศิริราช)  เริ่มต้นจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสู่โรงพยาบาลศิริราช   เป็นระยะทางประมาณ  750 กิโลเมตร  
 
        โอกาสนี้นักศึกษาแพทย์ศิริราช จะเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศช่วยกันสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา อาคารหลังสุดท้ายของ ศิริราชที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  ทั้งยังเป็นการสานต่อพระราชปณิธานที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

        สำหรับเส้นทางการวิ่งจังหวัดเชียงใหม่  เริ่มต้นวันเสาร์ที่ 11 มี.ค. (เชียงใหม่-ลำปาง)  เวลา 05.30 น. พิธีปล่อยตัวนักวิ่งนักศึกษาแพทย์ศิริราชที่ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า รพ.แมคคอร์มิค นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนราว 1,000 คน วิ่งรอบ จ.เชียงใหม่ จากนั้นนักศึกษาแพทย์จะวิ่งต่อไปยัง อ.เมือง จ.ลำพูน- อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อถึงลำปางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจะนำนักวิ่งพร้อมประชาชนราว 1,000 คนวิ่งรอบจังหวัด เพื่อสักการะพระราชบิดาและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รวมระยะทาง 106.46 กม.) โดยพักคืนแรกที่ จ.ลำปาง

        นอกจากการวิ่งแล้ว สิ่งสำคัญคือ ความปลอดภัยของนักวิ่งและทีมงาน จะมีรถขบวน ประกอบด้วย ตำรวจทางหลวงนำรถนักวิ่ง  รถพยาบาลฉุกเฉิน  รถทีมงานตลอดเส้นทางจากเชียงใหม่มายังศิริราช โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดตามเส้นทางวิ่งผ่านกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การกีฬาแห่งประเทศไทย ฯลฯ รวมทั้งประธานสภาหอการค้าไทย ที่ช่วยเหลือเชิญชวนเหล่าสมาชิกสภาหอการค้าไทยในจังหวัดภาคเหนือมาร่วมบริจาคสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔  พรรษา รพ.ศิริราช ในครั้งนี้
 
        โอกาสนี้ ขอเชิญชวนคนไทยผู้มีจิตศรัทธา หากพบเห็นนักศึกษาแพทย์วิ่งผ่าน สามารถร่วมวิ่ง ร่วมเชียร์ ร่วมบริจาค เป็นกำลังใจได้ 3 ช่องทาง
        1.   กด *984*100# แล้วกดโทรออก บริจาคครั้งละ 100 บาท   
        2.   บริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-442301-9 สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา (หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) สอบถาม โทร. 0 2419 7184 ต่อ 504 - 506          
        3.   บริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เลขที่บัญชี 016-4-37544-4 (หักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า) สอบถาม โทร. 0 2414 1414
 
 

        “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชมีอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร  รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า  สามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 รายต่อปี และผู้ป่วยในประมาณ 20,000 รายต่อปี  ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2561 หากแต่งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอในการก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคาร เหตุนี้  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ระดมความร่วมมืออย่างกว้างขวาง เพื่อหารายได้สนับสนุนให้การดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ นักศึกษาแพทย์ศิริราชที่ร่วมกันทำความดี วิ่งเพื่อการกุศลระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช”
 
  
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
13/3/2560 - 13/4/2560