ศิริราชจัดกิจกรรมภาคประชาชน 100 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ร่วมงาน ฟรี     

        วันนี้ (13 มี.ค. 60)  เวลา 08.30 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมภาคประชาชน ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-17.00  น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้องร่วมด้วย 

        ภายในงาน ตื่นตาตื่นใจกับหลากหลายกิจกรรม #ชมสาธิตการทำคลอดด้วยหุ่นจำลอง (เวลา 12.00-13.00 น. , 15.30-16.30 น.) #ห้องผ่าตัดจำลองเสมือนจริงพร้อมคลิปวิดีโอการผ่าตัดทำคลอดและการผ่าตัดมดลูก #โดมปรับอากาศ แสดงกำเนิดชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนคลอด และความรู้หลากหลาย กว่าจะเป็นคุณแม่ พร้อมสิ่งจัดแสดงทางการแพทย์ (specimens) ที่หาดูยาก เช่น ทารกตัวเล็กจิ๋วเท่าเหรียญบาท ทารกแฝดสยาม ฯลฯ#100 คำถามยอดฮิต ตอบคำถามผ่าน  Hologram เสมือนหนึ่งแพทย์ยืนตอบต่อหน้า  พิเศษ!  #ถ่ายภาพทำสูติบัตรจำลองแด่คู่แม่ลูกที่เคยคลอด รพ.ศิริราช ภาพสวยระดับสตูดิโอมอบให้เป็นที่ระลึก #ชมนิทรรศการ ตำนาน 100 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา นวัตกรรมการพยาบาล  การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด พร้อมหนังสั้น บทบาทหมอสูติฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 4888

        นอกจากนี้ยังจัดประชุมวิชาการฯ ภายใต้หัวข้อ “OMG 100…and the day after” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ส่งผลให้การดูแลสุขภาพสตรีก้าวหน้าและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอีกด้วย
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
13/3/2560 - 13/4/2560