รพ.ศิริราช คว้า Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประจำปี 2555     

       วันนี้ (29 มี.ค. 56) เวลา 19.30 น.  ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ  รองคณบดีฝ่ายการคลัง รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  เข้ารับรางวัล “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประจำปี 2555”  โดย คุณ โรเบิร์ต  พอล เกรย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ อลิอันซ์ อยุธยา และ อลิอันซ์สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นประธานมอบรางวัล  ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

        สำหรับในปีนี้ โรงพยาบาลศิริราชได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังนี้

        

        รางวัล Best Medical Performance Award
รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยมมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนการบริหารและการบริการทางการแพทย์สูงสุด
       


        รางวัล Best UR Team รางวัลทีมงานบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เป็นพิเศษในปีนี้

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
29/3/2556 - 3/4/2556