“ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 7” รับสมัครแล้ว วันนี้ – 28 เม.ย. 56     

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้รักสุขภาพและรักการออกกำลังกายด้วยการวิ่งร่วมงาน “ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 7”128 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 06.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

 
        ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. (เฉพาะวันราชการ)  ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  และงานสร้างเสริมสุขภาพ  ตึกชัยนาทเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1และวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556   เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  และงานสร้างเสริมสุขภาพ  ตึกชัยนาทเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1  รวมทั้ง บริเวณ CP FOOD WORLD รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ส่วนในวันอาทิตย์ที่  28  เมษายน 2556 สมัครได้บริเวณ จุดstrat CP FOOD WOLRD รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  ตั้งแต่เวลา 04.30 – 06.00 น. ค่าสมัครทุก ประเภทคนละ  250 บาท พร้อมรับเสื้อที่ระลึก โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ  โทร. 0 2419 9980  0 2419 9983

        ประเภทการแข่งขันดังนี้
        - วิ่ง มินิมาราธอน  10.5 กม. เวลา 06.00 น.  เส้นทาง จาก รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  - สะพานอรุณอมรินทร์ – วิ่งย้อนศรบนสะพานยกระดับ (หน้าโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร) – เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางยกระดับผ่านเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า – สายใต้เก่า –ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-กลับตัวบริเวณสนามกอล์ฟเสรี  เลี้ยวกลับเส้นทางเดิม 
        - เดินเพื่อสุขภาพ 4.5 กม. เวลา 06.10 น. (ไม่ถือเป็นการแข่งขัน)

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร
 
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
15/3/2556 - 28/4/2556