“คู่มือการเลี้ยงทารกและเด็กอ่อน”     

 

             

           
 
             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ งานพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  ได้จัดทำCD “คู่มือการเลี้ยงทารกและเด็กอ่อน” ในโครงการลูกรัก ตอน 1 ลูกรักกลับบ้าน และ ตอน 2  ขวบปีแรกของลูกรัก จึงขอเชิญชวนคุณแม่ชมวิธีการสอนเลี้ยงลูกตั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ปี ผ่านวีดีทัศน์  หรือคุณแม่ท่านใดสนใจขอรับ CD ได้ที่ สำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 13 รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 5962 (ติดต่อนางสาว วันดี  ทองใบศรี)

 

ตอน  ลูกรักกลับบ้าน

ตอน  ขวบปีแรกของลูกรัก
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
15/1/2555 - 15/1/2555