13 พ.ค.55 เวลา 06.00 น. ขอเชิญร่วมงาน "120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชชนก ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 6"     

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญคนรักสุขภาพร่วมงาน "120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชชนก ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 6" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 55 เวลา 06.00 น. ณ อาคารหอพักพื้นที่ 8 ไร่ และที่จอดรถ 11 (ตรงข้ามตลาดศาลาน้ำร้อน)

     04.00 น.                ทีมงานฝ่ายจัดการแข่งขัน เข้าเตรียมความพร้อม ลงลูกศร/น้ำดื่ม เจ้าหน้าที่เส้นทางการแข่งขัน
     04.30 - 05.50 น.     เปิดรับสมัครหน้างานเพิ่มเติม
     05.30 น.                ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณงาน
     05.45 น.                สาธิตการอบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
     05.50 น.                เช็คอินนักวิ่ง 10 กม. เข้าจุดสตาร์ท
     05.55 น.                เข้าสูพิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงานการจัดงาน /ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)
     06.00 น.                ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม. *(กดแตรลม)
     06.05 น.                เช็คอินนักกีฬา เดินเพื่อสุขภาพ 4 กม. เข้าจุดสตาร์ท
     06.10 น.                ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ 4 กม. *(กดแตรลม)
     06.30 น.                นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/จับรางวัล/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
     07.30 น.                พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน / มอบโล่เกียรติยศชมรมวิ่งและชุมชน
     08.30 น.                ปิดการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน
          วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. เริ่มเวลา 06.00 น.


          เส้นทางจากอาคารหอพักและที่จอดรถพื้นที่ 8 ไร่ เลี้ยวขวา วิ่งขึ้นทางลาดถนนอรุณอมรินทร์ บรรจบกับเส้นทางที่มาจากสี่แยกศิริราช แล้วเลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามถนนอรุณอมรินทร์ถึงทางลงพื้นราบ ตรงไปผ่านสี่แยกอรุณอมรินทร์  วิ่งไปตามถนนถึงทางขึ้นสะพานพระราม 8  วิ่งข้ามสะพานพระราม 8 ถึงทางลงบริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ วิ่งตรงไปถึงถนนราชดำเนินนอก เลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามถนนราชดำเนินนอกจนถึงสี่แยกหน้าองค์การสหประชาชาติ วิ่งข้ามสะพานมัฆวานรังสรรค์ เลี้ยววนกลับบริเวณน้ำพุ แล้ววิ่งกลับเส้นทางเดิม ข้ามสะพานพระราม 8 ถึงทางลงโรงพยาบาลศิริราช วิ่งตรงไปขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ถึงกลางสะพาน เลี้ยวซ้ายวิ่งลงตามทางลาดสุดทางลง เลี้ยวขวากลับ  วิ่งเลียบทางลาด ลอดใต้สะพานอรุณอมรินทร์ ตรงไปเข้าเส้นชัยบริเวณหอพักพื้นที่ 8 ไร่

          เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4 กม. เริ่มเวลา 06.10 น. (ไม่ถือเป็นการแข่งขัน)


         เส้นทางจากอาคารหอพักและที่จอดรถพื้นที่ 8 ไร่ เริ่มต้นต่อจากขบวนวิ่ง เมื่อออกจากประตูหอพัก เลี้ยวซ้ายเดินไปตามถนนรถไฟถึงสามแยกบ้านเนิน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอิสรภาพ เดินตรงข้ามสี่แยกพรานนกถึงซอยอิสรภาพ 44 (ซอยโรงพยาบาลธนบุรี) เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอิสรภาพ 44 ผ่านโรงพยาบาลธนบุรีถึงสี่แยกบ้านช่างหล่อ เดินผ่านสี่แยกบ้านช่างหล่อตรงไปถึงถนนอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายเดินตรงถึงสี่แยกศิริราช เลี้ยวซ้ายเดินตรงถึงทางเข้าวัดวิเศษการ แล้วเลี้ยวขวาข้ามถนนพรานนกเข้าวัดวิเศษการ เดินตรงไปบรรจบถนนรถไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าหอพักพื้นที่ 8 ไร่และเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นชัย

รางวัล

          -  ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ทุกกลุ่มอายุ
             จะได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          -  ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 2 ถึง 5 
             ได้รับถ้วยรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
          -  ผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญผู้พิชิต

          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 12 พ.ค. 55 เว้นวันหยุดราชการ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 10.00 - 15.00 น. และสามารถสมัครได้ที่บริเวณงานในวันที่ 13 พ.ค.55 ตั้งแต่เวลา 04.00 น.โดยมีค่าสมัครทุกประเภทคนละ 250 บาท พร้อมรับเสื้อเป็นที่ระลึก สอบถามได้ที่ ชมรมกรีฑาศิริราช โทร. 0 2419 9547, 0 2419 7433 และ 08 9885 2380

                      "รายได้สมทบทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช"

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
23/4/2555 - 13/5/2555