ข่าวประชาสัมพันธ์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐินถวาย ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

...

อ่านต่อ

ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราช กราบสักการะสมเด็จพระสังฆราช ขอรับประทานพร

...

อ่านต่อ