ข่าวประชาสัมพันธ์


นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย ปฏิญาณตนก่อนขอรับบริจาคใหญ่ เนื่องในวันมหิดล

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงาน “วันศิริราชอาลัยรัก” ประจำปี 2561

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านวิชาการ

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

...

อ่านต่อ

ศิริราชมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนแก่บัณฑิตแพทย์ศิริราช รุ่น 123

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดรายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล” ภายใต้แนวคิด “ศิริราช 4.0”

...

อ่านต่อ

พิธีเปิดห้องสมุด ชั้น 3 อาคารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

...

อ่านต่อ

ศิริราชมอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”

...

อ่านต่อ

ศิริราชขอแสดงความยินดีแก่ ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ เเละ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2560

...

อ่านต่อ

๒๔ กันยายน “วันมหิดล” ร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก รวมพลังแห่งการให้ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราชต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประกวด Miss Thailand World 2018

...

อ่านต่อ