ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิริราชจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

...

อ่านต่อ

รพ.ศิริราช - ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการทางการแพทย์ ที่สถานพยาบาล สำนักงานใหญ่

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดอบรมบุคลากร พัฒนาทักษะการผลิตสื่อสุขภาพให้ง่ายต่อการเข้าใจ

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

...

อ่านต่อ

ศิริราชเปิดงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ 4: มนต์รักบางกอกน้อย”

...

อ่านต่อ

ผู้บริหารม.มหิดล เยี่ยมเยือน ศิริราช และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA - Visit) ปีงบประมาณ 2562

...

อ่านต่อ

ศิริราชมอบของขวัญปีใหม่บุคลากร ประจำปี 2562

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดบำเพ็ญกุศลสัปดาห์เทศน์ “ทศชาติ ทศบารมี”

...

อ่านต่อ