รีดพลังงานส่วนเกินออก ลดโรคอ้วน

รีดพลังงานส่วนเกินออก ลดโรคอ้วน  

 

             รศ.พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

            อาหารกับพลังงานมีความสัมพันธ์กัน  ถ้ารับประทานอาหารเข้าไปมาก ๆ  จะมีพลังงานส่วนเกินที่เป็นสาเหตุของโรคอ้วนได้ มีรายละเอียดมาคุยให้ฟังค่ะ

            สาเหตุของโรคอ้วนมีหลายอย่าง แต่ว่าส่วนใหญ่ที่พบคือ การที่ได้รับพลังงานจากอาหารเข้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ซึ่งอาหารที่เกินจะเข้าไปสะสมในรูปของไขมัน ทำให้เกิดโรคอ้วนได้ ฉะนั้นในหลักการ  ถ้าเราอยากลดน้ำหนัก  ก็ต้องบริหาร  3  ด้าน คือ 1. ควบคุมเรื่องอาหาร 2. ออกกำลังกาย เพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย  และ 3. ที่ต้องระวังคือ  ดูแลความเครียด หรือ ควบคุมอารมณ์ให้ดี  ซึ่งจะมีส่วนสัมพันธ์กับการรับประทานอาหาร

             มีหลายคนมักถามถึงวิธีคุมอาหารเพื่อให้น้ำหนักลดได้ผลดี  จริงๆ แล้ว มีอยู่หลายวิธี ทั้งให้ผลในระยะสั้นและระยะยาว  โดยทั่วไปที่แนะนำ  คือ  รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่   แต่ลดปริมาณลงในแต่ละมื้อ  โดยเฉพาะของมัน ๆ  รวมถึงอาหารจำพวกแป้ง  ข้าว น้ำตาลก็ให้ลดลง  แล้วหันไปรับประทานผักต่างๆ ให้มากขึ้น  

แต่ใช่ว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนทุกรายจะสามารถทำได้  ทางที่ดีที่สุดคือ ป้องกัน “ไม่ให้อ้วน” จะดีกว่า  แต่ถ้าน้ำหนักเกินขึ้นไปแล้ว ก็ต้องดูแลตัวเองให้เข้มขึ้นโดย...

1. ต้องมีความรู้เรื่องพลังงานอาหารควบคู่กับการรับประทานอย่างมีสติ  เช่น เวลาอาหารเข้าปาก  ต้องรู้ว่ารับประทานอะไรเข้าไป  ได้มากน้อยแค่ไหน   ถ้าอาหารนั้นให้พลังงานสูง  แล้วยังอยากรับประทาน ก็ต้องลดปริมาณลง แต่ถ้าอาหารนั้นให้พลังงานต่ำ ก็สามารถรับประทานได้มากขึ้น  ซึ่งเรามักแนะให้ผู้ป่วยจดบันทึกทุกสิ่งที่รับประทานเข้าไป ผลดีคือ รู้ว่าอาหารที่ใส่เข้าไปให้ร่างกายมากเกินไปหรือไม่

2. เรื่องการออกกำลังกาย ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต้องจดบันทึกเช่นกัน 

3. ต้องติดตามชั่งน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ 

            เราไม่ได้หวังว่าผู้ป่วยจะลดน้ำหนักได้จนอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าน้ำหนักที่มีอยู่ สามารถลดลงได้    5 -10 % ก็จะทำให้เขามีสุขภาพดี ทั้งโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ก็จะควบคุมได้ดีขึ้น รวมถึงไขมันในเลือดสูงก็ลดลง  หรือแม้กระทั่งอาจหยุดยาได้ก็มี  แต่ว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะ