สวนล้างช่องคลอด สะอาดจากภายในสู่ภายนอกจริงหรือ

สวนล้างช่องคลอด สะอาดจากภายในสู่ภายนอกจริงหรือ

อ.พญ.เจนจิต  ฉายะจินดา
หน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

               การสวนล้างช่องคลอดมีมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยความเชื่อที่ว่า  การสวนล้างช่องคลอดนี้จะทำให้ช่องคลอดมีกลิ่นหอมสดชื่นเพิ่มความสุขในการมีเพศสัมพันธ์สำหรับสามี  ใช้เป็นวิธีการคุมกำเนิดโดยเอาสารน้ำเข้าไปชะล้างน้ำอสุจิออกให้หมดไป  หรือช่วยลดอาการระคายเคืองในช่องคลอด  สารที่นำมาใช้ในการสวนล้างมีหลากหลาย ได้แก่ น้ำเปล่าทั้งร้อนหรือเย็น  น้ำมะนาว น้ำส้มสายชู   โคคาโคล่า  น้ำสบู่  ผงฟู  เบตาดีน  เดตตอล  สารฟอกสี  กรดบอริก  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น  ยิ่งในปัจจุบันมีน้ำยาเฉพาะที่ออกมาขายกันตามท้องตลาดยิ่งทำให้ความเชื่อดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้น  ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  หนึ่งในสามของสตรีทำการสวนล้างช่องคลอดเป็นกิจวัตร  โดยเฉพาะช่วงหลังมีประจำเดือน  ก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์ 
               ในปัจจุบัน  ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงประโยชน์ของการสวนล้างช่องคลอดที่ชัดเจน  ในขณะที่มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับข้อเสียของการสวนล้างช่องคลอด  เนื่องจากปกติในช่องคลอดของสตรีทุกรายจะมีสภาพเป็นกรดและมีแบคทีเรียบางชนิดอาศัยอยู่เพื่อรักษาสมดุล   การสวนล้างช่องคลอดจะทำให้สภาวะนี้เสียไป   นอกจากนี้สารน้ำต่างๆ ยังทำให้เซลล์เยื่อบุของช่องคลอดโดยทำลายไปบางส่วน  เพิ่มความเสี่ยงดังต่อไปนี้

ตกขาวมีกลิ่นเหม็นจากการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียบางชนิดในช่องคลอด

1.2 – 5.1 เท่า

การคลอดก่อนกำหนด

1.6 – 1.9  เท่า

การตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก

เพิ่มร้อยละ 76

อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูก

2 เท่า

การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

1.7 – 2.6 เท่า

การเกิดภาวะอักเสบในอุ้งเชิงกราน

เพิ่มร้อยละ 73

เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ

เพิ่มร้อยละ 60

ที่มา: Cottrell BH. An updated review of evidence to discourage douching. MCN Am J Matern Child Nurs. 2010 Mar-Apr;35(2):102-7

 

การล้างอวัยวะเพศภายนอกยังสามารถทำได้ตามปกติ  แต่ควรระมัดระวังในกลุ่มสตรีที่มีเล็บยาว  ทำให้เกิดแผลและการติดเชื้อตามมาได้ง่าย  เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน  คนส่วนใหญ่อาบน้ำวันละสองครั้ง  น่าจะเพียงพอสำหรับการดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศ  ไม่มีความจำเป็นต้องทำการสวนล้างช่องล้างช่องคลอด  อย่างไรก็ตาม  หากยังคงรู้สึกเหม็นหรือมีความกังวลมากควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเพิ่มเติม