การแพ้ยา

การแพ้ยา  

ผศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

           การแพ้ยา เป็นอันตรายอย่างหนึ่งของการใช้ยาที่ควรคำนึงถึง ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกาย เปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อยา เกิดเนื่องจากเคยได้รับยาชนิดนั้น หรือได้รับสารที่มีสูตร คล้าย คลึงกันมาก่อน และเมื่อร่างกายได้รับยาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้น อาการแพ้ที่เกิดจะเกี่ยวข้องกันแทบทุกระบบของร่างกาย มีตั้งแต่อาการเล็กน้อย จนรุนแรง มากถึงขั้นเสียชีวิต
           ลักษณะของการแพ้ยา ที่ไม่รุนแรง อาจมีเพียงผื่นคันคล้ายมลพิษ ผิวหนังอักเสบแดง หอบหืด เป็นต้น 
           อาการที่รุนแรงถึงชีวิต ส่วนใหญ่มักถึงแก่กรรมเนื่องจากทางเดินหายใจตีบตัน ร่างกาย ขาดอ๊อกซิเจน อาการจะเกิดรวดเร็วมาก ต้องรีบทำการรักษา

การแก้ไข
           1.หยุดใช้ยานั้นทันที
           2.เมื่อหยุดยา ยังไม่หาย และอาการแพ้ไม่รุนแรง เช่นผื่นคันอาจกินยาแก้แพ้ คลอร์เฟนิรามิน หรือใช้ยาทาคาลาไมน์โลชั่น หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
           3. ในรายที่เป็นรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
           4. ในกรณีที่รับการรักษาจากแพทย์ เมื่อมีอาการแพ้ยาควรหยุดยาแล้วไปพบแพทย์

การป้องกัน
           1.หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่เคยแพ้
           2. เมื่อมีอาการสงสัยว่า จะแพ้ยาที่กำลังใช้อยู่ ให้หยุดยาทันที
           3. ต้องแจ้งให้หมอที่ท่านไปรักษาอยู่ รู้ว่า ท่านแพ้ยาอะไร
           4. อย่าซื้อยารับประทานเอง ตามคำโฆษณา