วัคซีนที่จำเป็นในเด็ก (ตอนที่ 2)

วัคซีนที่จำเป็นในเด็ก (ตอนที่ 2)

 

รศ.นพ.นิรันดร์ วรรณประภา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

           

วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขออกค่าใช้จ่ายให้

1.วัณโรค                                   ฉีดบีซีจี 1ครั้งตอนอายุแรกเกิด

2.ตับอักเสบ-บี                            ฉีด3 ครั้ง ตอนอายุ แรกเกิด 2 เดือน และ 6 เดือน

3.ไอกรน-คอตีบ-บาดทะยัก          ฉีด 5 ครั้งตอนอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 18 เดือน

และ4-6 ปี

4.โปลิโอ                                    หยอดรับประทาน 5 ครั้ง ตอนอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน

18เดือน และ 4-6 ปี

5.หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม            ฉีด 2 ครั้ง ตอนอายุ 9 เดือนและ 6ปี

6.ไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น                ฉีด 3ครั้ง ตอนอายุ 18 เดือน 19 เดือน และ 30 เดือน

 

วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ออกค่าใช้จ่ายให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง         ถ้าตัดสินใจว่าจำเป็นต่อลูก

1.เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ฮิบ ฉีด 2-3ครั้ง แล้วแต่ใช้ยี่ห้ออะไร เมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน

และ6 เดือน ถ้าอายุเกิน 4 ปีแล้ว ไม่เสี่ยงต่อโรคนี้

2.ตับอักเสบ-เอ                           ฉีด2 ครั้ง เมื่ออายุ 1 ปีไปแล้ว และอีก 6-12 เดือนจากนั้น

3.อีสุกอีใส                                 ฉีด 1-2 ครั้ง เมื่ออายุ 1 ปีไปแล้ว แต่ถ้าเกิน 13 ปี ควรฉีดอีกเข็ม หลังเข็มแรก 4-8 สัปดาห์

4.พิษสุนัขบ้า                              ฉีด 3 ครั้ง หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความต้องการให้ป้องกันได้ทันทีหรือเร็วแค่ไหน กรุณาถามแพทย์หากมีประวัติสุนัขกัด

5.ไข้หวัดใหญ่                             ฉีด1 ครั้งทุกปี เด็กอายุ 6 เดือนถึง 9 ปี ครั้งแรกฉีด 2 เข็มห่างกัน    4 สัปดาห์หลังจากนั้นฉีด1 ครั้ง ทุกปี

6.นิวโมคอคคัส 23 ชนิด              ฉีด 2ครั้ง เมื่ออายุมากกว่า 2 ปี และซ้ำอีกตอนอายุ 5 ปี

7.นิวโมคอคคัส 7 ชนิด                ฉีด 3-4ครั้ง เมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือนและ 12-15 เดือน

ถ้าไม่ตรงตามอายุ กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อปรับจำนวนครั้งที่ฉีด

8.ท้องร่วงโรต้าหยอดรับประทาน 2-3 ครั้ง แล้วแต่ยี่ห้อ เมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน (และ 6เดือน)

 

ความเสี่ยงต่อโรคความรุนแรงเมื่อป่วยเป็นโรค และค่าใช้จ่าย กรุณาสอบถามข้อมูลจาก

แพทย์หรือค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ผ่านไปตามความเสี่ยงต่อโรคที่เคยสูง แต่เมื่อคนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีน ไม่ค่อยมีใครป่วยไม่ค่อยมีใครแพร่เชื้อ ความเสี่ยงก็ลดลงได้

ดังนั้นการที่ลูกเราได้รับวัคซีนทำให้ลูกเราไม่ป่วยแล้วยังเป็นการสร้างบุญกุศลให้คนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้วัคซีนเสี่ยงต่อโรคน้อยลง อย่าลืมมาทำบุญโดยการฉีดวัคซีนตามกำหนดให้ลูกของเรากันเถอะครับ