lasik

laser/lasik

รศ.พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
ภาควิชาจักษุวิทยา

Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

           เลเซอร์คือลำแสงที่ได้รับการกระตุ้นให้มีพลังงานเพิ่มมากขึ้นจนสามารถนำมาใช้งาน ด้านต่างๆได้ ในทางจักษุวิทยาใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาเบาหวานขึ้นตา ต้อกระจกหลังผ่าตัด แล้ว ต้อหินและสามารถนำมาใช้รักษาสายตาผิดปกติได้
สายตาผิดปกติได้แก่สายตาสั้นซึ่งพบบ่อยที่สุด รองลงมาคือสายตายาวและสายตาเอียง ซึ่งสาเหตุของความผิดปกตินี้ส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรมทำให้มีความผิดปกติของความโค้ง ของกระจกตา เลนส์แก้วตาและความยาวของลูกตาทำให้เห็นภาพได้ไม่ชัดเจน
ความผิดปกติของสายตานี้สามารถแก้ไขให้เห็นชัดได้โดยการใช้แว่นสายตาหรือเลนส์ สัมผัส แต่อาจไม่เป็นที่พอใจของผู้ใช้บางรายได้ในขณะนี้ได้มีการนำเอาแสงเลเซอร์มาใช้เพื่อ แก้ไขสายตาผิดปกติแล้ว ซึ่งผู้ป่วยควรได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสีย และการเตรียมตัวรักษาด้วย แสงเลเซอร์ไว้คร่าวๆ
           ในขณะนี้การรักษาสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์นี้นิยมใช้วิธีที่เรียกว่า LASIK ซึ่งทำโดย หลังจากได้รับการหยอดยาชาแล้วขั้นแรกจะใช้เครื่องมือฝานแยกกระจกตาชั้นผิวออกพับไว้ ด้านข้างแล้วใช้แสงเลเซอร์มาเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาตามที่ได้คำนวณไว้โดยคอมพิว เตอร์ แล้วจึงปิดชั้นผิวของกระจกตากลับไว้ตามเดิมโดยไม่ต้องเย็บ ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลา ประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นจะหยอดยาปฏิชีวนะแล้วใส่ที่ครอบตาไว้เพื่อกันการขยี้ตา และ นัด มาตรวจในวันรุ่งขึ้น และเป็นระยะๆเพื่อดูผลข้างเคียงและวัดระดับสายตาที่เปลี่ยนไป

ผู้ป่วยที่เหมาะสมในการรักษาด้วยวิธี LASIK นี้ได้แก่
1.ควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป โดยมีระดับสายตาคงที่มาอย่างน้อย 1 ปี โดยไม่มีโรคของกระจกตา และโรคตาอย่างอื่นที่รุนแรง เช่น ต้อหิน ประสาทตาเสื่อม ตาติดเชื้อ ตาแห้ง ผิวตาเสื่อม และไม่เป็นโรคเบาหวาน
2.ในรายที่ใส่เลนส์สัมผัสอยู่ ควรหยุดการใส่มาอย่างน้อย 2 สัปดาห์สำหรับเลนส์สัมผัสชนิดนิ่ม และอย่างน้อย 1 เดือนสำหรับเลนส์สัมผัสชนิดแข็ง
ผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะรับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรค SLE โรคปวดข้อ เบาหวาน และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์
ก่อนการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการตรวจตาอย่างละเอียด วัดสายตาอย่างถูกต้องวัดความ หนาของกระจกตา ตรวจดูสภาพความโค้งของกระจกตา ตลอดจนตรวจดูจอรับภาพและ ประสาทตา
การใช้แสงเลเซอร์รักษาด้วยวิธี LASIK นี้ ขณะที่ยิงเลเซอร์อาจมีความรู้สึกเจ็บปวดเล็ก น้อยหรือไม่มีเลย เมื่อยาชาหมดฤทธิ์อาจมีการเคืองตาน้ำตาไหลบ้างในวันแรก ซึ่งจะลดลง ในวันรุ่งขึ้น
การรักษาด้วยวิธี LASIK นี้จะได้ผลดี 85-90% ในผู้ที่มีสายตาสั้นน้อยกว่า –6.00 D สำหรับสายตาสั้น –6.00-10.00 D ได้ผลดีประมาณ 70%

ผลข้างเคียงของการรักษาวิธีนี้คือ มีอาการเคืองตาน้ำตาไหลในวันแรก ระดับสายตามีการ เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ในเดือนแรก อาจเห็นแสงกระจายหรือสีรุ้งรอบดวงไฟในเวลากลางคืน ซึ่ง จะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น พบกระจกตามีฝ้าขาวได้ในบางราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ใช้ การรักษาโดยแสงเลเซอร์อย่างเดียวโดยไม่ได้ทำการฝานกระจกตาก่อน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์นี้ประมาณครั้งละ 20,000-25,000 บาทต่อหนึ่งข้าง ซึ่งไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้