มะเร็งต่อมลูกหมาก (ตอนที่ 2)

 

มะเร็งต่อมลูกหมาก (ตอนที่ 2)

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยยงค์  นวลยง
ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

 

ระยะของมะเร็ง   ต่อมลูกหมาก

คำนิยาม

อาการที่อาจพบได้

ระยะที่ 1

มะเร็งมีขนาดเล็ก อยู่ในต่อมลูกหมาก  การตรวจทางทวารหนักมักไม่ค่อยพบ

ไม่มีอาการในระยะนี้

ระยะที่ 2

มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังอยู่ในต่อมลูกหมาก สามารถคลำพบโดยการตรวจทางทวารหนัก

ปวดปัสสาวะบ่อย, ปัสสาวะลำบาก, ต้องเบ่ง, อาจมีปัสสาวะเป็นเลือดได้

ระยะที่ 3

มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น จนอุดกั้นท่อปัสสาวะ และกระจายออกนอกต่อม สามารถคลำพบโดยการตรวจทางทวารหนัก

ปวดปัสสาวะบ่อย, ปัสสาวะเป็นเลือด, ปัสสาวะลำบาก, ต้องเบ่ง, บางครั้งปัสสาวะไม่ออก

ระยะที่ 4

ระยะที่ 4.1  มะเร็งลุกลามไปสู่ต่อมน้ำเหลืองรอบๆ

 

ระยะที่ 4.2  มะเร็งลุกลามไปกระดูก, อวัยวะอื่นๆ

ปวดปัสสาวะบ่อย, ปัสสาวะลำบาก, ปัสสาวะไม่ออก, ปัสสาวะเป็นเลือด, ปวดหลัง, ปวดกระดูก, น้ำหนักลด, อ่อนเพลีย, อัมพาต