การผ่าตัดเปิด ผ่าตัดด้วยกล้อง ระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 1-2 ระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 3-4

มะเร็งต่อมลูกหมาก (ตอนที่ 1)

มะเร็งต่อมลูกหมาก (ตอนที่ 1)

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยยงค์  นวลยง
ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ต่อมลูกหมากคืออะไร

ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชายต่อลงมาจากกระเพาะปัสสาวะ และล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ต่อมลูกหมากมีลักษณะคล้ายลูกเกาลัค มีน้ำหนักประมาณ 20 กรัม มีหน้าที่สำคัญในการผลิตน้ำเมือกและน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำกามที่หลั่งออกมาตามปกติ

 

สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ต่อมลูกหมากที่มากขึ้นอย่างผิดปกติ พบได้ในชายที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  โดยที่อุบัติการณ์ของโรคจะพบมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นยังไม่มีใครทราบ   จากการศึกษาพบว่าอาหารที่มีไขมันสูงอาจมีส่วนก่อให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากและพบว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากอีกด้วย     

 

ระยะและอาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ  โดยที่ในระยะเริ่มแรกนั้นมักไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ แต่เมื่อมะเร็งขยายตัวมากขึ้นก็จะก่อให้เกิดการกดเบียดท่อปัสสาวะส่วนต้น ทำให้เกิดการอุดตัน<SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 102%; FONT-FAMILcccee