ถึงหนูจะเด็ก แต่กระดูกก็แข็งแรงนะ ตอนที่ 1

ถึงหนูจะเด็ก แต่กระดูกก็แข็งแรงนะ ตอนที่ 1

ผศ.พญ.ไพรัลยา สวัสดิ์พานิช
สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

            หนูยังเด็ก กระดูกแข็งแรง เรื่องกระดูกพรุน ลืมไปได้เลย …แหม ! อย่าเพิ่งมั่นใจไปนะคะ เพราะกระดูกท่อนเล็ก ๆ ของหนู ๆ ก็มีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้เหมือนกัน แต่จะเพราะอะไร และมีวิธีป้องกันหรือไม่ คำตอบรออยู่แล้วค่ะ

การเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงในเด็กและวัยรุ่น
            ร่างกายของเด็กและวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโตต่างต้องการแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อนำไปเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ความแข็งแรงของกระดูกขึ้นกับปริมาณมวลกระดูก (bone mass) ซึ่งร่างกายจะสะสมมวลกระดูกได้มากที่สุดในช่วงเด็กและวัยรุ่น ถ้าเด็กและวัยรุ่นสามารถสะสมมวลกระดูกได้อย่างพอเพียง ก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนในวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุได้ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ การสลายกระดูกจะเกิดในอัตราที่เร็วกว่าการสร้างกระดูกใหม่ ทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงเรื่อย ๆ

ตัวอย่างของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน
               - รูปร่างผอมเปราะบางเพราะขาดอาหาร หรือเป็นโรคเรื้อรัง
               - มีภาวะการดูดซึมอาหารทางกระเพาะอาหารหรือลำไส้ผิดปกติ
               - ขาดวิตามินดี
               - ได้รับยาบางชนิด เช่น เสตียรอยด์
               - เด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นช้ามาก
               - ขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรือฮอร์โมนเพศ

ส่งเสริมกระดูกให้แข็งแรงง่าย ๆ ...
               - กินอาหารที่มีแคลเซียมในปริมาณพอเหมาะกับความต้องการของร่างกาย
               - ลดอาหารที่เพิ่มการสูญเสียแคลเซียมจากร่างกาย
               - ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะควรเล่นกีฬาที่ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก อาทิ วิ่งเหยาะๆ เทนนิส

-มีต่อตอนที่ 2-