ลูกไม่ยอมกินข้าว

ลูกไม่ยอมกินข้าว

ศ.นพ.พิภพ จิรภิญญโญ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ถาม : สาเหตุที่ทำให้ลูกเราไม่รับประทานอาหารมีอะไรบ้าง
ตอบ : สาเหตุโดยทั่วไปคือ คุณพ่อ คุณแม่ไม่เข้าใจว่าลูกไม่รับประทานอาหารเพราะขาดวิตามินหรือขาดยาบำรุงต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นทางด้านหายามารับประทานมากกว่า ทั้งที่สาเหตุเกิดจากเด็กไม่เคยชินกับการรับประทานเลย ปกติเด็กตั้งแต่เกิดมาชอบอาหารที่เป็นของเหลว เป็นนม และสาเหตุช่วงหนึ่งเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านการดื่มนมและเปลี่ยนมารับประทานข้าว แต่พ่อ แม่ละเลยให้การเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง พอนานวันเข้าเด็กไม่ยอมทานข้าว

ถาม : วิธีการแก้ไขให้ลูกกินข้าวได้
ตอบ :
โดยปกติเด็กพร้อมจะรับประทานอาหารอายุประมาณ 3-4 เดือน ควรเริ่มหัดให้เด็กเคยชินด้วยวิธีการ ใหม่ ๆ เช่น ให้ข้าวเหลวเหมือนกับน้ำให้เด็กรับประทาน

ถาม : การฝึกให้เด็กรับประทานข้าวควรเริ่มต้นที่ระยะเวลาใด
ตอบ :
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป ถ้าเด็กไม่ยอมกินข้าวควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว เพื่อเด็กจะมีการเจริญเติบโตได้เหมือนเด็กปกติ

ถาม : ถ้าอายุมากกว่า 2 ปี มีวิธีการรักษาได้อย่างไร
ตอบ : หลังจากอายุ 2 ปีขึ้นไป จะเป็นนิสัยที่ติดตัวเด็กเลยคือเด็กไม่ยอมรับประทานอาหาร จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง หมั่นสังเกตอาหารชนิดใดที่ถูกใจลูก และชอบรับประทานเป็นประจำ และควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์ทำให้เด็กเติบโตขึ้น ควรเลือกอาหารให้ครบ 5 หมู่

ถาม :อาหารเสริมมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย
ตอบ : อาหารเสริมมีหลายประเภท ถ้าเป็นวิตามินไม่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ควรให้เด็กรับประทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่

ถาม : ถ้าลูกมีน้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้น ตัวเล็กลงควรปรึกษาแพทย์เมื่อใด
ตอบ :
ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อปรึกษา และดูว่าเด็กฉีดวัคซีน หยดโปลิโอให้ครบ โดยผู้ปกครองต้องคอยหมั่นสังเกตการเพิ่มน้ำหนักตัวมีขึ้นหรือไม่ ถ้าพบว่า น้ำหนักตัวไม่ขึ้นควรพบแพทย์เป็นการด่วนเพื่อหาสาเหตุ

ถาม : เกณฑ์น้ำหนักของเด็กควรมีน้ำหนักเท่าใด
ตอบ :
เกณฑ์จะดูได้ที่สมุดการฉีดวัคซีนของเด็ก

ถาม : เมื่อลูกไม่ยอมรับประทานข้าวบ่อย ๆ เด็กจะเป็นโรคเกี่ยวกับอะไร
ตอบ : เมื่อลูกไม่ยอมรับประทานทานข้าวบ่อย ๆ เด็กจะเป็นโรคหวัด ถ้าเด็กผอมน้ำหนักตัวน้อย ภูมิต้านทานโรคก็ไม่มีเกิดการติดเชื้อได้ง่าย การรักษาก็หายยากกว่าปกติมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่งคือโรคท้องเสีย เด็กที่ขาดอาหารจะท้องเสียง่าย หายยาก อาจจะเป็นท้องเสียเรื้อรังถึงขั้นเสียชีวิตได้